Waterzuivering Dairy Campus

Waterzuivering Dairy Campus
Het afvalwater van Dairy Campus wordt op natuurlijke wijze gezuiverd door een verticaal doorstroomd helofytenfilter van Wetlantec.
Doen waar we goed in zijn

Een passende oplossing

Het afvalwater van Dairy Campus wordt op natuurlijke wijze gezuiverd door een verticaal doorstroomd helofytenfilter van Wetlantec. De werking van het zuiveringssysteem is gebaseerd op oeverplanten en een filtersubstraat. Het is daarmee een duurzaam alternatief voor een rioolaansluiting en een eerste stap richting een waterneutraal melkveebedrijf.

Wetlantec heeft bij Dairy Campus tussen de bestaande en de nieuwe stallen een verticaal doorstroomd helofytenfilter aangelegd. “Het zuiveringsrendement van dit type systeem loopt op tot 99%, zonder toevoeging van chemicaliën of energie slurpende pompen. Voor de Dairy Campus is het een zeer duurzame en kosteneffectieve oplossing.

Hergebruik afvalwater op melkveebedrijf

Melkveebedrijven hebben te maken met verschillende waterstromen die voor grote hoeveelheden vervuild water zorgen. Dat vraagt om oplossingen en innovatieve ideeën voor hergebruik van het afvalwater. Bij Dairy Campus wordt gestart met het zuiveren van het afvalwater van de kantoor- en excursie ruimten. Het nut en de noodzaak van goed watermanagement op het melkveebedrijf is de komende jaren één van de thema’s waar het project Koeien en Kansen zich mee bezig houdt.