Waterakkers zuiveren tot 90 m3/h

Waterakkers zuiveren tot 90 m3/h
Waterakkers Erica zuiveren 90 m3/h oppervlaktewater.
Doen waar we goed in zijn

Een passende oplossing

In opdracht van Griendtsveen BV is in september 2011 het startsein gegeven voor het project Waterakkers in het Amsterdamsche Veld bij Erica. De waterakkers zijn door Wetlantec opgebouwd uit drie verschillende biologische filters die parallel op verschillende wijze het vervuilde oppervlaktewater zuiveren. De totale capaciteit van het systeem is 90 m³/h.

Het gezuiverde oppervlaktewater zou initieel worden gebruikt voor het ‘WildLife Park Europe’

In samenwerking met Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), Waterlaboratorium Noord (WLN) en waterschap Velt en Vecht zijn de verschillende variaties voor 1,5 jaar nauwkeurig gemonitord. De testen zijn in de zomer van 2014 succesvol afgerond. Het verdere gebruik van de waterakkers hangt samen met de verdere ontwikkeling van het WildLife park.

“De basisprocessen van deze sort zuiveringen zijn hetzelfde als conventionele (filtratie, sorptie, (bio)chemische oxidatie en reductie), alleen hebben de processen meer tijd en dus ruimte nodig. Minder snel, maar ook een minimale energieconsumptie en afvalproductie.” Bron: Waterschap Velt en Vecht

(Dit project is inmiddels afgerond en stopgezet)