Binnen de stad een helofytenfilter, dat kan!

Binnen de stad een helofytenfilter, dat kan!
In de binnenstad van Den Bosch realiseerde wij voor 24 huishoudens een waterzuivering
Doen waar we goed in zijn

Een passende oplossing

We gebruiken per dag ongeveer 125 liter water per persoon. We zetten de (af)wasmachine aan, spoelen de wc door en poetsen onze tanden. Dat water wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie in de buurt. Maar wil je circulair omgaan met je water, dan kun je het grijze afvalwater ook rond je eigen huis of bedrijf zuiveren met planten en opnieuw gebruiken. In Brabant zien we meerdere mooie voorbeelden van deze natuurlijke vorm van waterzuivering. Het helofytenfilter is het meest gebruikte systeem.

Hoe werkt een helofytenfilter?

Helofyten zijn moerasplanten die met de wortels in het water staan en boven het wateroppervlakte uitkomen. Een Helofytenfilter, of rietzandfilter, is een waterzuiveringssysteem waarbij het water gezuiverd wordt door de plantenwortels, de bacteriën tussen de wortels en de zandlagen waarin de moerasplanten staan. In het filter doen verschillende soorten bacteriën het meeste zuiveringswerk: zij zijn het best in staat om afvalstoffen in het water af te breken. De planten helpen de zuurstof-minnende bacteriën met de aanvoer van zuurstof. De bacteriën die geen zuurstof nodig hebben, zuiveren het water in een diepere laag.

Moerasplanten

De meest gebruikte moerasplanten in helofytenfilters zijn riet, biezen, zeggen en lisdodde. Deze snelgroeiende planten zijn goed bestand tegen de afvalstoffen in het water. Helofytenfilters behoren tot de natuurlijke zuiveringssystemen die aan de strenge regels van waterzuivering kunnen voldoen. Het water dat met een helofytenfilter gezuiverd is, is niet drinkbaar, maar wel te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet.

Ecowijk BWWB: helofytenfilter voor 24 huishoudens

Sinds 2018 wonen er 24 huishoudens in ecowijk Bewust Wonen Werken Boschveld in ’s-Hertogenbosch. Samen hebben zij gekozen voor een verticaal doorstromend helofytenfilter voor de zuivering van hun afvalwater. Het filter is een prachtig groen onderdeel van de gezamenlijke binnentuin.

Jonas Pelgröm, directeur van Wetlantec, vertelt dat de zuivering in dit systeem plaatsvindt door de zandfiltratie en de planten die erin staan. “We hebben een mix van 20 soorten meerjarige waterplanten geplaatst. De zuivering vindt plaats door de zandlaag, planten, bacteriën en schimmels. De planten zorgen voor zuurstof, transport van voedingsstoffen en de afbraak van afvalstoffen. Daarnaast hebben de planten ook een functie in het open en luchtig houden van het systeem. Gemiddeld verbruikt deze ecowijk 7.000 liter water per dag. Door het helofytenfilter wordt het grootste deel daarvan hergebruikt voor het doorspoelen van het toilet. De gemeente neemt regelmatig proefmonsters ter controle en het water blijkt extreem schoon te zijn.”

Bron: www.intogreen.nl