Biesbosch Museum – Wilgenfilter

Biesbosch Museum – Wilgenfilter
Het wilgenfilter is een relatief nieuw type helofytenfilter. In plaats van riet vormen wilgen in dit filter de zuiverende planten
Doen waar we goed in zijn

Een passende oplossing

Voor het vernieuwde Biesbosch museum is Wetlantec gevraagd een wilgenfilter aan te leggen voor de zuivering van het afvalwater afkomstig van het museum.

Het wilgenfilter is een relatief nieuw type helofytenfilter. In plaats van riet vormen wilgen in dit filter de zuiverende planten. Wilgen staan erom bekend veel water te verdampen en snel meststoffen als stikstof en fosfaat uit water op te nemen. De wilgen verdampen een groot deel van het afvalwater, zodat er minder afvalwater wordt geloosd. Bovendien is het water dat wordt geloosd schoner dan normaal afvalwater. Het filter op het Biesbosch Museum Eiland is 100 m² groot en reinigt al het afvalwater uit het museum en het restaurant. De takken van deze wilgen worden eens per twee jaar geoogst en gebruikt als duurzame brandstof in de biomassakachel van het museum. Afvalwater wordt op deze wijze gezuiverd en omgezet in biobrandstof. Het wilgenfilter is zo ontworpen dat het onderdeel is van de entree van het museum. Daarnaast is het systeem goed zichtbaar gemaakt vanaf de zwevende loopbrug waar bezoekers via informatieborden lezen over de werking van het systeem.

Hoewel nieuw in Nederland worden wilgenzuiveringen al langer gebruikt in Scandinavië. In Zweden zijn grootschalige systemen aangelegd die huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties behandelen. De in Scandinavië opgedane kennis is nu met steun van InnovatieNetwerk naar Nederland gehaald door adviesbureau Bioniers en Stichting Probos. Wetlantec heeft de aanleg van het filter gerealiseerd in samenwerking met deze partijen.

Doordat de wilgen nuttige biomassa leveren in de vorm van hernieuwbare brandstof is het wilgenfilter economisch nog gunstiger dan een traditioneel helofytenfilter. Een deel van de geoogste wilgentakken kan bovendien worden gebruikt in andere toepassingen dan brandstof, zoals zinkstukken of stuifschermen in de weg- en waterbouw.

In Nederland en andere delen van Europa worden in toenemende mate wilgenplantages aangelegd voor de teelt van biomassa. Het voordeel van combineren van wilgenteelt met waterzuivering is dat de wilgen in waterzuiveringsfilters continu gevoed worden met voedselrijk water, waardoor zij aanzienlijk meer biomassa produceren dan een wilgenplantage zonder waterzuiveringsfunctie. De combinatie van wilgenteelt met waterzuivering is dus om meerdere redenen zeer aantrekkelijk.

Het eerste wilgenfilter is mogelijk gemaakt door:

Wetlantec – www.wetlantec.com
Bioniers – www.bioniers.nl
Probos – www.probos.nl