Aanleg waterzuivering voor 350 woningen – Waterschap Zuiderzeeland

Aanleg waterzuivering voor 350 woningen – Waterschap Zuiderzeeland
Voor waterschap Zuiderzeeland heeft Wetlantec in verschillende fases 350 (boerderij)woningen aangesloten op een helofytenfilter
Doen waar we goed in zijn

Een passende oplossing

Voor waterschap Zuiderzeeland heeft Wetlantec in verschillende fases 350 (boerderij)woningen aangesloten op een helofytenfilter. De projectsom bedroeg circa 1,75 mln. Het waterschap, maar ook betrokken gemeenten en bewoners zijn nog steeds erg tevreden over de werking van alle helofytenfilter systemen.

Door het aansluiten van clusters of grotere groepen kan een significant voordeel worden behaald. Dit geldt zowel voor het centraal aansluiten van een groep naastgelegen percelen als ook voor het aansluiten van een groot aantal percelen in 1 opdracht.