Wat is een technische IBA?

Wat is een technische IBA?

 

In dit artikel wordt beschreven wat een technische IBA precies is. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is een technische IBA?
 • Soorten technische IBA’s
 • Hoe werkt een technische IBA?
 • Onderhoud aan een technische IBA
 • Voor- en nadelen technische IBA

 

Wat is een technische IBA?

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Technische IBA’s zijn lokale waterzuiveringssystemen die technische onderdelen bevatten. Het zijn huishoudelijke varianten op een grote rioolwaterzuivering. Dezelfde onderdelen en zuiveringsprocessen die op een rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig zijn, bevinden zich ook in een technische IBA, maar dan op kleine schaal en volledig onder de grond. Technische IBA’s kunnen huishoudelijk afvalwater zuiveren van woningen, bedrijven, campings, restaurants, hotels en kantoren. Samen met de helofytenfilter behoren technische IBA’s tot decentrale waterzuiveringstechnieken op natuurlijke wijze. Beide systemen hebben een hoog zuiveringsrendement.

 

Impressiefoto van de doorsnede van een technische IBA Oxyfix® voor 5 personen. (Bron: Eloy)

 

Soorten technische IBA’s

Installatie van een Oxyfix systeem met meerdere tanks. (Bron: Wetlantec)

Er zijn diverse technische IBA systemen ontwikkeld in de afgelopen jaren. De meest voorkomende varianten worden hier kort opgenoemd.

 • Oxyfix®
 • BCI IBA
 • Supercompact IBA
 • AkaNova IBA systemen
 • Kokopur systemen

 

Op dit moment biedt Wetlantec alleen de Oxyfix® technische IBA aan. Deze systemen zijn de modernste varianten, beschikbaar in systemen van 4 tot 1000 personen. Afhankelijk van de capaciteit bestaan de systemen uit één of meerder betonnen tanks die ondergronds geïnstalleerd moeten worden. Iedere Oxyfix® bestaat altijd uit minimaal 3 compartimenten, namelijk een voorbezink compartiment, een beluchte zone en een nabezink compartiment (zie volgende alinea). Daarnaast is het mogelijk additionele onderdelen toe te voegen aan het systeem, zoals een anoxische tank met agitator.

 

 

Hoe werkt een technische IBA?

Een standaard technische IBA bestaat uit drie onderdelen:

 • een voorbezink compartiment,
 • een beluchte zone
 • een nabezink compartiment.

 

Doorsnede van een Oxyfix® voor 5 personen. Drie compartimenten in één tank. (Bron: Eloy)

 

 1. Voorbezink compartiment

Het eerste compartiment in een technische IBA fungeert als septic tank. Vaste en zwevende stoffen bezinken langzaam naar de bodem. Anaerobe afbraakprocessen breken de eerste verontreinigingen af. Slib accumuleert op de bodem van de tank dat bestaat uit anaerobe bacteriekoloniën en onafbreekbare stoffen. Daarnaast vormt zich een drijflaag aan het oppervlakte van het water. Drijvende delen, zoals vettige stoffen en wc papier, hebben een lagere dichtheid dan het water en accumuleren aan de bovenkant van de waterkolom.

 

 1. Beluchte zone

Na het bezinkgedeelte stroomt het water in de beluchte zone. Hier wordt lucht actief door het water heen gepompt door middel van een luchtpomp. Op deze manier verandert het water van zuurstofarm naar zuurstofrijk. Aerobe (zuurstofrijke) afbraakprocessen breken verontreinigingen verder af. Stoffen zoals ammonium worden omgezet in nitraat, maar ook organische stoffen worden verder afgebroken. Om de aerobe bacteriecultuur zo goed mogelijk te laten groeien is er een dragermateriaal aanwezig. Dit zijn poreuze structuren met een zeer groot oppervlakte waar de bacteriën zich aan kunnen hechten.

 

Foto van het dragermateriaal in de Oxyfix® genaamd Oxybee. (Bron: Eloy.com)

 

 1. Nabezink compartiment

Het laatste gedeelte in een technische IBA is een nabezink compartiment. Hier komt het water wederom weer tot rust en bezinkt het nog aanwezige slib en zwevende stof naar de bodem. De bodem loopt taps toe waardoor het slib geconcentreerd wordt opgevangen. Met een slibretourpomp wordt er regelmatig slib uit het nabezink compartiment naar het voorbezink compartiment teruggepompt. Dit zorgt ervoor dat er slib zich niet te veel ophoopt in de laatste zuiveringsstap. Hiermee wordt slibuitspoeling naar het oppervlaktewater voorkomen. Vanuit het nabezink compartiment kan het gezuiverde afvalwater op het omliggende oppervlaktewater wordt geloosd of worden geïnfiltreerd in de bodem.

Wil je meer weten over hoe een technische IBA precies werkt of over de specifieke zuiveringsprocessen die voorkomen in de technische IBA? Neem dan een kijkje in de kennisbank.

 

Onderhoud aan een technische IBA

Onderhoud aan een technische IBA is belangrijk. Dit garandeert dat de zuivering in het systeem optimaal blijft en dat de doorstroming gehandhaafd wordt. Onderhoud aan een technische IBA bestaat uit twee onderdelen: periodieke inspectie en slibafzuiging. Een periodieke visuele inspectie is een eenvoudig check dat uitgevoerd kan worden door de eigenaar zelf om te controleren of alle onderdelen nog werkend zijn. De luchtpomp, effluentpomp en de drijflagen behoeven een korte inspectie.

Daarnaast bestaat het onderhoud uit het afzuigen van het septische compartiment. Organische residuen die niet door bacteriën kunnen worden afgebroken accumuleren op de bodem. Dit bezinksel moet af en toe worden verwijderd. Dit wordt uitgevoerd door specialistische bedrijven met een vacuümrioolwagen. De frequentie waarmee dit gedaan moet worden kan sterk verschillen, maar ligt doorgaans tussen de 2-5 jaar.

 

Onderhoud aan een technische IBA omvat periodiek afzuigen van het slib. (Bron: Reinder Dolsma)

 

Voor- en nadelen technische IBA

Technische IBA’s hebben voor- en nadelen. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

Voordelen:

 • Natuurlijke zuiveringsprocessen: berust op biologische afbraak van verontreinigingen
 • Compact systeem met hoge zuiveringsrendementen: Betere zuivering dan een septic tank vanwege de diverse technische onderdelen
 • Decentrale zuiveringstechniek: geschikt voor gebieden zonder riolering.
 • Ondergronds goed inpasbaar in tuin en het landschap: alleen een putdeksel zichtbaar
 • Eenvoudig onderhoud: periode onderhoudsbeurt
 • Stil: een technische IBA werkt geluidsloos
 • Laag energieverbruik
 • Lange levensduur: ca. 20-30 jaar.

 

Nadelen:

 • Kan minder goed tegen watertekort dan een helofytenfilter.
 • Gebruik van chemische schoonmaakmiddelen kan de biologische werking verstoren.

 

Doorsnede van een Oxyfix® met drie betonnen tanks, Impressiefoto. (Bron: Eloy)