Kenniscentrum

Over de jaren heen is gebleken dat men behoefte heeft aan algemene informatie over onze decentrale waterzuiveringstechnieken. Op deze pagina zijn diverse artikelen te vinden met uitgebreide inhoudelijke informatie over helofytenfilters, technische IBA’s en septic tanks. In de artikelen valt onder andere te lezen wat de systemen precies zijn, hoe ze werken, wat voor onderhoud de systemen behoeven en wat de voor- en nadelen zijn.

Blijf up to date

De laatste artikelen

Wat is een septic tank?

Hoe werkt een technische IBA?

Hoe werkt een helofytenfilter?