Waterzuiveringsprocessen

Dit artikel geeft een uitgebreide uitleg en beschrijving over alle natuurlijke waterzuiveringsprocessen die zich voordoen in helofytenfilters, technische IBA’s en septic tanks. Biochemische processen Anaerobe processen Aerobe processen Assimilatie Fysische processen zandfiltratie Bezinking in een septic tank en technische IBA Adsorptie van fosfaat Adsorptie van microverontreinigingen   Het zuiveren van afvalwater door middel van een […]

Lozingsvoorschriften

Uw afvalwaterzuivering werkt het meest optimaal als u bewust bezig bent met de stoffen die u in het huishouden gebruikt en wegspoelt. Alleen huishoudelijk afvalwater mag worden geloosd. Huishoudelijk afvalwater gaat via de afvoer van uw keuken, badkamer en toilet richting de zuivering en deze functioneert het beste als u toxische of biologisch niet-afbreekbare stoffen […]