Preventief onderhoud

Preventief onderhoud
Elk systeem en elke installatie heeft onderhoud nodig.

Elk systeem en elke installatie heeft onderhoud nodig.

Bij sommige van onze producten kunnen klanten dit in eigen beheer uitvoeren. Echter in veel gevallen is onze expertise gewenst. Voor circa 1.500 locaties voeren wij minimaal eenmaal per jaar het preventieve onderhoud uit.

Tijdens dit onderhoud controleren wij de werken van de installatie en stellen deze indien gewenst opnieuw af. Storingen of onregelmatigheden worden verholpen.

Wij onderhouden de volgende waterzuiveringsinstallaties:

  • Verticaal doorstroomd helofytenfilter
  • Horizontaal doorstroomd helofytenfiler
  • Vloeivelden
  • Wilgenfilters
  • Super compact IBA systemen
  • BCI IBA Systeem
  • AkaNova IBA systemen
  • Kokopur systemen
  • Collectieve decentrale systemen