Persriolering | Vacuumriolering

Persriolering | Vacuumriolering
Als de afstanden te groot worden kunnen we persleidingen of vacüumleidingen aanleggen.

Persriolering

Wanneer het niet mogelijk of niet wenselijk is om uw afvalwater door middel van vrij verval leidingen af te voeren is drukriolering de oplossing. Drukriolering heeft enkele grote voordelen:

  • De kans op verstoppingen is nagenoeg nihil;
  • Er is minder materiaal voor nodig;
  • Het materiaal is van PE wat ‘milieuvriendelijker’ wordt geacht dan beton of PVC;
  • Er kunnen vele kilometers worden afgelegd;
  • De aanleg van de leidingen is eenvoudiger en dus goedkoper.

Een voorwaarde voor drukriolering is dat er een pompinstallatie wordt geïnstalleerd om het afvalwater te vermalen en op druk te brengen. Er is dus een pompinstallatie nodig in een pompput. Deze pomp is onderhoudsarm, maar is onderhevig aan slijtage. Vanzelfsprekend zal de pomp een elektrische aansluiting krijgen en stroom verbruiken.

Wetlantec installeert de druksystemen graag voor uw waarbij wij de drukleidingen tot 125mm lassen met eigen lasapparatuur.

 

Vacüumriolering

Wetlantec legt ook vacuümriolering aan in diverse diameters tot max 125mm. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met persriolering waarbij ook PE las techniek toegepast wordt en wordt gewerkt met flexibele leidingen. Het grote verschil met persriolering is dat een vacüumleiding in een zogenaamd zaagtandprofiel ligt. De leiding loopt iets af en op bepaalde afstand stijgt hij sterk door middel van een aantal bochten. Deze bochten worden ook wel pockets genoemd. Deze pockets zijn nodig om het afzuigen middels de vacüumtechniek mogelijk te maken.

Wetlantec installeert naast de leidingen ook afsluiters en pompstations. Daarnaast verzorgen wij indien gewenst het gehele traject van vergunningen, begeleiding tussen andere nutsbedrijven en het teken- en uitzetwerk. Na afloop wordt de leiding ingemeten met GPS en indien gewenst geupload bij het kadaster zodat de leidingen zichtbaar worden als iemand in dat gebied een Klic-melding doet.